Fitness

 

Juribel verleent advies aan ondernemingen, kaderleden en particulieren op zeer verschillende terreinen: directe en indirecte belastingen, nationale en internationale fiscaliteit, en alle aanverwante aspecten.

 

Vennootschapsbelasting

 • advies over nationale en internationale fiscale vraagstukken en structuren
 • voorbereiding en nazicht van aangiften vennootschapsbelasting; beoordeling van belastingaanslagen; voorbereiding, indiening en verdediging van bezwaarschriften
 • ondersteuning bij belastingcontrole en bij onderhandelingen met plaatselijke en nationale belastinginstanties
 • toepassing van belastingverdragen,om dubbele belasting te vermijden; internationale fiscale planning
 • tax due diligence
 • fusies en overnames
 • fiscale procedures (in overleg met advocatenkantoor)

 

Personenbelasting

 • opmaak en nazicht van aangiften personenbelasting en belasting van niet-inwoners
 • begeleiding van buitenlandse kaderleden
 • (re-)allocatie begeleiding voor individuen (overplaatsing naar of terugkeer uit het buitenland)
 • ondersteuning bij belastingcontrole en bij onderhandelingen met plaatselijke en nationale belastinginstanties
 • toepassing van belastingverdragen,om dubbele belasting te vermijden; internationale fiscale planning
 • advisering omtrent assignment management technieken
 • fiscale procedures (in overleg met advocatenkantoor)

 

BTW

 • opmaak en nazicht van Btw-aangifte
 • advies inzake Btw wetgeving
 • Ondersteuning bij fiscale controle
 • fiscale procedures (in overleg met advocatenkantoor)

 

Successie

 • advies inzake successiewetgeving
 • successieplanning, ook met internationale aspecten

 

Vennootschapsrecht

 • advies inzake vennootschapsrecht
 • juridische begeleiding bestuursorgaan, vennoten e.d.
 • advies bij de oprichting van vennootschappen of bij de vorming van de groepsstructuur

 

 


 

 

Adviesdiensten

 

Adviesdiensten

 

Audit & Rapportering

 

Audit & Rapportering

 

Boekhouding

 

Boekhouding

 

Overnamebegeleiding

 

Overnamebegeleiding