Boekhouding

 

Hieronder volgt - zij het niet beperkend - een overzicht van onze diensten op het gebied van boekhouding.

 


Het verwerken van de boekhoudstukken
Voor klanten die niet zelf over een boekhoudprogramma beschikken of niet zelf de boekhouding wensen te voeren, kunnen wij de ganse boekhouding (aan- en verkoopfacturen, financiële verrichtingen, loonverwerking, enz.) verzorgen.

 

 

De Btw-aangifte
Het is mogelijk dat de klant zelf voor de verwerking van de boekhoudstukken zorgt, maar het opmaken van de Btw-aangifte overlaat aan ons kantoor.

 

 

Het controleren van de boekhouding
Staat de klant zelf in voor het ingeven van de stukken, dan wordt ons de controlerende opdracht toevertrouwd. Dit houdt ondermeer in:

  • het nazicht van de diverse boekhoudposten in balans en resultatenrekening
  • controle van de geboekte bedragen naar rekening en opportuniteit
  • nazicht van klanten en leveranciers inzake openstaande bedragen, dubbele boekingen, enz.
  • correcties i.v.m. foutieve boekingen, loonboekingen, e.d.

 

 

Het opstellen van de balans en de jaarrekening
Ons kantoor stelt een ontwerpjaarrekening op die het bestuursorgaan voorlegt aan de Algemene Vergadering der aandeelhouders.
Binnen de maand na de algemene vergadering moet de jaarrekening worden neergelegd bij de Nationale Bank van België.

 

 

 

 

Juribel diensten - adviesdiensten   Juribel diensten - audit & rapportering   Juribel diensten - boekhouding   Juribel diensten: overnamebegeleiding   Juribel diensten: tax & legal